Klimavenligt kraftværk i Helsingør - ballomax ventiler til fjernvarme

Cases

Forsyning Helsingør (Fjernvarme)

Et klimavenligt kraftvarmeværk i Helsingør.

BROEN Ballomax® med dobbelt lejret ventilkugle sikrer effektiv afspærring og korrekt flow.


Helsingør Forsyning (Denmark).

Kronborg – effektiv afspærring i 1420’erne
Tilbage i gammel tid stod fæstningen Kronborg lige uden for Helsingør for kontrollen med passagen gennem Øresund og beskyttede infrastrukturen og værdierne i det danske kongerige, så der ikke strømmede fjendtlige skibe ned igennem Øresund og så der blev betalt korrekt told for at passere. På lignende vis er varmeforsyningen i Helsingør 2017 et centralt element i nutidens infrastruktur og skal også fungere optimalt for at sikre, at de meget store mængder varmt vand, der dagligt pumpes rundt også anvendes der, hvor vi ønsker varmen – og ikke går tabt undervejs.

Grøn omstilling med renovering
Det lokale værk Forsyning Helsingør har lagt planer for renovering og fremtidssikring af fjernvarmen. Man ønsker en forsyningssikker løsning til konkurrencedygtige priser samtidig med, at den grønne omstilling fremmes fra 2019 – og det er både en lokal målsætning samt et nationalt anliggende. Værket er i den forbindelse på vej til at skifte naturgas ud med bæredygtigt flis som brændsel ‐ og starte en fremtid der ikke mere er baseret på fossile brændstoffer.
Forsyning Helsingør vil være blandt Danmarks førende forsyningsvirksomheder ved at arbejde for et velfungerende og miljøbevidst lokalsamfund og levere el, vand og varme samt sørge for, at affald og spildevand håndteres korrekt.

Forsyning Helsingør – spidslast centralen forbliver et aktiv.
Værket producerer i dag primært el og som et afledt spildprodukt heraf kan fjernvarme sendes rundt i byens fjernvarmenet. Den nuværende central skal med en effekt på 55 MW forblive aktiv som sikker backup og spidslast central. Centralens kedel opvarmes med naturgas og producerer damp til en dampturbine som igen producerer el. Spidslastanlægget sættes i drift hvis el priserne er høje samtidigt med at naturgasprisen er lav – og hvis der er gunstige elpriser og det driftsøkonomisk er forsvarligt, så producerer man også varme til en akkumuleringstank på 16.000m3 – ca. 700 MW. Spidslastanlægget renoveres for effektivt at sikre korrekt flow, effektiv afspærring samt for at optimere synergien med det nye flisanlæg.

 

BROEN Ballomax® DN50 ‐ Dobbelt lejret ventilkugle med Double Block and Bleed – DBB – ventilhane under ventilhuset.

 

Derfor fik Forsyning Helsingør i foråret 2017 fire nye BROEN Ballomax® DN500 Trunnion ventiler med DBB ventiludtag svejst ind i deres bestående anlæg (Alle fire ventiler er 150°C / PN25). To BROEN Ballomax® ventiler fungerer som hovedafspærringsventiler mellem det nye biomasseanlæg og kraftvarmecentralen. To andre BROEN Ballomax® ventiler forsynet med AUMA gear fungerer som bypass ventiler, der kan lede fremløbsvandet fra biomasseanlægget ind i dampkedlen for yderligere opvarmning, hvis temperaturen ikke er tilpas høj inden den sendes ud til forbrugerne. Med en maksimal flow kapacitet på 2.400m3/h, temperaturer op til 120°C samt et tryk på op til 25 bar er det vigtigt at ventilerne fungerer korrekt.

Forsyning Helsingør har valgt at forny kraftvarmeværket med et klimavenligt brændsel i form af flis.
Det nuværende anlæg opgraderes til stadig at kunne bestå som sikker spidslast central og komponenterne skal også her fungere sikkert og optimalt. Der er valgt BROEN Ballomax® ventiler med funktioner der giver yderligere sikkerhed, idet en ikke planlagt nedlukning ville være katastrofal. Der er lagt vægt på at bruge en anerkendt leverandør, der står bag sit produkt ‐ og som også er her i morgen. BROEN Ballomax® Trunnion med Double Block and Bleed.
De nye ventiler der svejses ind udfører en speciel rolle og er såkaldte Trunnion ventiler – dvs. dobbelt lejrede ventiler, hvilket betyder at kuglen er lejret i toppen og bunden. Dette nedsætter friktionen og momentet betydeligt når ventilen aktiveres. Ventiler der er forsynet med en aflastningsventil populært kaldet ”sladreventil” ‐ sikrer at dødrummet mellem kugle og ventilhuset kan tømmes helt således, at det er muligt at konstatere om ventilen lukker 100% tæt ‐ deraf navnet Double Block and Bleed.

BROEN Ballomax® DN50 ‐ Dobbelt lejret ventilkugle med Double Block and Bleed – DBB – ventilhane midt under ventilhuset

 Kontakt vores fjernvarmespecialister hvis du ønsker yderligere informationer om denne case - ring 6471 2095.