Værdiskabende samarbejde i Carlsbergbyen med VSH XPress

Cases

Carlsbergbyen (VVS)

Nye systemløsninger til moderne VVS installationer:

Carlsbergbyen – med Carlsbergs nye hovedkvarter.
I oktober 2008 blev produktionen på bryggeriet i København stoppet og flyttet til Fredericia. Bryggeriet Jacobsen, Carlsbergs administration, laboratorier og forskning og udvikling forbliver dog på Valby Bakke.

Resten af det historiske bryggeriområde er i fuld gang med en forvandling fra industriområde til bykvarter og ét af projekterne er opførelsen af Carlsbergs nye hovedkontor.
Foto: C.F. Møller

Teknikentreprisen - VVS.

Til brug i Carlsberg hovedkontorets byggeri er der anvendt det anerkendte presrørssystem fra VSH XPress, hvor der nu også findes full flow afspærringsventiler i samme materiale som selve rørsystemet.

For afdelingschef Stinus Roslund fra Wicotec Kirkebjerg var det vigtigt med en hurtig og sikker installation kombineret med produkttræning og kvalitetsstyring fra BROEN.


Foto: BROEN A/S. VSH XPress presrørsystem og ventiler.

Høj kvalitet og sikkerhed karakteriserer VSH XPress presrørsystemet. Således er alle ventiler lasermærket med en unik kode der giver mulighed for individuel identifikation af hver enkelt ventil.

Derudover giver det kompakte full flow design sammen med en høj spindel optimale isoleringsmuligheder. Disse egenskaber falder elegant i tråd med byggeriet på Carlsberg, hvor der er fokus på at bygningen opføres med fokus på energioptimering og bæredygtighed.


Foto: BROEN A/S. VSH XPress ventiler med høj spindel installeret og isoleret – her vist i lukket position med håndtaget på tværs af rørenes retning.

Et værdiskabende samarbejde

VVS entrepriseleder Peter Beck fra Wicotec Kirkebjerg er godt tilfreds med de komponenter og den support han modtager fra BROEN og valget af system var i dette tilfælde lige til højrebenet – VSH XPress presrørsystem kombineret med BROENs nye afspærringsventil VSH XPress Full Flow DN10-50.

BROENs support rækker ud over selve presrørsystemerne og de nye ventiler. BROEN uddanner Wicotec Kirkebjergs montører i korrekt brug af værktøjer og under selve installationen udfører BROEN kvalitetstest af samlingerne, så risikoen for efterfølgende forsinkede vandskader minimeres.

BROENs support har taget udgangspunkt i projektets helhed og tilført værdi ved at optimere og nedbringe spildtid i både projekterings- og udførelsesfasen. I tæt dialog med Wicotec Kirkebjerg blev det således besluttet, hvilket system, der var bedst egnet og samtidigt kunne nedbringe spildtid mest muligt.

Det er således evnen til at finde den rette balance i fællesmængden mellem produktteknologi, brancheerfaringer og samarbejdet med mandskabet på selve pladsen, der er nøglen til succes i et større VVS projekt, som dette.

Projektchef Ricco Vornøe fra BROEN: ”Vi kunne påvise en besparelse ved de løsninger vi anbefalede samt et produkt, der energi- og flowmæssigt er optimeret, og det var naturligvis interessant for Wicotec Kirkebjerg. Herudover bidrager vi med uddannelse og dokumenterer kvalitetsarbejdet med produktet under selve installationen. Dermed bidrager vi til at kunden kan opnå sine mål.”

Peter Beck nikker:” Det er arbejdet hele vejen rundt om projektet og levering af gode komponenter fra en etableret partner som BROEN, der gør forskellen. Det passer ind i den ydelse vi overordnet leverer i teknikentreprisen”.


Fakta om Carlsberg og Carlsbergbyen:

Bryggeriet Carlsberg - 
JC Jacobsen etablerede i 1847 bryggeriet Carlsberg, der i dag er blandt de fire førende bryggerier i verden med produktion i omkring 35 lande. Carlsberg Pilsner sælges således på ca. 140 markeder.

Carlsberg Byen - Bryggeriområdet har siden 1847 været hjemsted for bryggerigruppen Carlsberg. De mere end 30 hektar er nu under udvikling til en ny bydel med butikker, skoler og lejligheder. Nyt, moderne og bæredygtigt byggeri vil dermed indgå i samspil med de historiske Carlsberg-bygninger, hvoraf mange er fredede eller bevaringsværdige. Boligerne vil komme til at udgøre 45-60 pct. og de øvrige etagemeter vil blive bebygget med erhverv, butikker, kultur, idræts faciliteter og institutioner.

Carlsbergs nye hovedkontor: Bæredygtighed anno 2018. Det nye hovedkontor bliver på 4 etager og knap 16.000m2. Teknikentreprisen på hovedkontoret udføres af Wicotec Kirkebjerg. Kobberfacaden er af 50% genbrugskobber, og der bygges efter bygningsklasse 2020 med solceller på taget og grønne tage - helt i tråd med Carlsberg-gruppens bæredygtighedsprogram, ”Together towards ZERO”.