Energirenovering af etageejendom med BROEN VVS systemløsninger

Cases

Bispevænget (VVS)

Bispevænget mod 2030 – energirenovering af danske etageejendomme.

Systemløsninger til moderne VVS‐installationer.

Danmarks omstilling frem mod 2030 kræver med Klimarådets ord, at de rigtige byggeklodser sammensættes korrekt, så visionen om et samfund med lavere energiforbrug realiseres. I dagens medier fylder nybyggeri og passivhuse meget, men der er en meget stor eksisterende boligmasse der med fordel kan energirenoveres også – til gavn for ejernes komfort og økonomi, samfundet og klimaet. Dette stiller store krav til renoveringsprocessen og de aktører der udfører den komplekse opgave.

Bispevænget – Energirenovering i København NordVest.
I Københavns Nordvest kvarter har boligejendommene på Bispevænget undergået en stor forandring og et godt eksempel på renovering af den eksisterende danske boligmasse. De 662 boliger blev opført som etageejendomme i 1941. Der er gået grundigt til værks for at gøre boligerne mere energieffektive, men også for at give bedre komfort og indeklima til beboerne. Der er arbejdet med varmeinstallationerne i varmecentralerne samt brugsvands‐ og varmeinstallationerne i selve boligerne.

Brøndum A/S – VVS teknikentreprenør, der realiserer den danske klimaagenda.
Renoveringen af Bispevænget er konkret foretaget af firmaet Brøndum A/S’ afdeling i Hvidovre. Brøndum designer, installerer, implementerer og servicerer energieffektive kvalitetsløsninger inden for VVS, ventilation, sprinkler, fjernvarme og køl til bygninger og industrianlæg I Danmark, i Grønland og internationalt og er i dag blandt landets største og mest erfarne teknikentreprenører. Firmaet har leveret løsninger siden 1943, har 400 ansatte og 9 afdelinger i Danmark samt afdelinger i Grønland i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.

Brøndum har i renoveringen af Bispevænget brugt hele systempakken fra BROEN i Assens – inkl vand, varme og indregulering. John Tankmar, afdelingschef fra Brøndum udtaler: ”Når vi renoverer så store boligejendomsprojekter er det vigtigt, at kvaliteten stemmer og at vi arbejder med erfarne firmaer, der kan levere alt det vi skal bruge – og som kan rådgive og hjælpe os. Udover at de enkelte komponenter skal fungere, så er det mindst ligeså vigtigt, at indregulere systemet som helhed, så det overordnet set kører optimalt – her har BROEN hjulpet os på rette vej.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballorex Venturi – flow regulation of district heating in multi-storey buildings – a combination of flow measuring, presetting and shut-off.

 

Ballorex Delta reduces overflow, secures hydronic balancing and reduces energy consumption

Ballorex Thermo – the optimum solution as circulation valve in domestic water systems.

 

BROEN Inliner

educes the loss of energy in circulation pipes.

VSH XPress – stainless or galvanized press pipe systems for domestic water and heating installations: pipes, elbows, Tees, reducers and connectors.

VSH Tectite reliable push system from VSH Tectite to be used for water, heating and cooling installations.

 

BROEN Ballofix® in the event of stress corrosion. This shut-off valve in red brass shuts off effectively in corrosive areas.

A selection of BROEN’s range for modern HVAC installation.
BROEN – leverandør af komplette systempakker til styring af flow i bygningsinstallationer Med et stigende behov for effektiv infrastruktur i moderne byggeri kan BROEN levere løsninger til bygningsinstallationer baseret på en lang erfaring med at skabe værdi med flow teknologi. Med BROEN Ballofix® tilbyder vi markedets bredest portefølje af ventiler liges såvel som en komplet VVS systempakke til styring af flow til bygningsinstallationer i beboelses‐, erhvervs‐ samt offentlig byggeri i alle nordiske lande. Jesper Højen Laage: ”Det er vigtigt for os at kunderne forstår at det ikke kun drejer som at få en enkelt komponent – men at hele systemet skal fungere som helhed. Vi tænker nyt og sætter løsninger sammen ud fra en komplet pakke af komponenter kombineret med 70 års erfaring og undervisning, problemløsning samt rådgivning.”

 

Kontakt vores systemspecialister, hvis du ønsker yderligere informationer om denne case - ring 6471 2095.

KAB – Danmarks største almene boligadministration

Bispevænget ejes af AKB, København der er et alment boligselskab med over 8000 boliger og 50 afdelinger fordelt i hele København. Boligselskabet AKB blev stiftet i 1913 på initiativ af overretssagfører, Frits Ortmann. AKB blev stiftet af en række kooperative virksomheder i byggefagene under navnet "Arbejdernes Kooperative Boligselskab". AKB har ikke en ejer, men er et stort fællesskab bestående af beboerne selv. AKBs boliger administreres af KAB. KAB er en almen administrationsorganisation, der er ejet af en række boligorganisationer i hovedstadsområdet. KAB samarbejder med både almene boligorganisationer og kommuner om at opføre, udleje og administrere almene og kommunale boliger og boligområder. Dette indebærer også energidrift

og byggerådgivning. KAB administrerer cirka 50.000 lejemål. Det hele begyndte i 1920, da "Københavns Almindelige Boligselskab" blev dannet med det formål at gøre noget ved tidens store problem: boligmangel. Initiativtagerne var det såkaldt bedre borgerskab, og stifteren var F.C. Boldsen.
I 2007 fusionerede AKB og KAB.