Disclaimer

 

Ansvarsfraskrivelse

Juridisk meddelelse og ansvarsfraskrivelse

Dette internet-websted er en kort introduktion til BROEN, alle underselskaber og deres aktiviteter. Vi anbefaler, at du læser denne ansvarsfraskrivelse og fortrolighedspolitikken, før du begynder at bruge dette websted. Ved at bruge dette websted accepterer du vilkårene, der er beskrevet i denne ansvarsfraskrivelse, og du giver også samtykke til fortrolighedspolitikken.

Ophavsret
Downloads fra dette websted er tilladt til ikke-kommerciel og personlig brug, forudsat at du respekterer alle ophavsrettigheder, varemærker og andre beskyttede rettigheder. Du må ikke bruge, kopiere, publicere eller distribuere indhold fra dette websted, herunder tekst og billeder, til noget formål – hverken offentligt eller kommercielt – uden forudgående skriftlig tilladelse fra BROEN A/S.

Varemærker
Varemærker og logoer, der vises på dette websted, er varemærker tilhørende BROEN A/S og må ikke bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra BROEN A/S.

Kommunikation
Alle kommentarer eller materiale, som sendes til BROEN med henvisning til dette websted, vil blive behandlet som ikke-fortroligt, kan frit anvendes af BROEN uden nogen begrænsninger eller betaling fra BROENs side, og vil blive betragtet som vores ejendom efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse
BROENs websted er udformet i overensstemmelse med dansk lov. Der er udvist rimelig omhu for at sikre, at webstedets indhold er korrekt og opdateret, men BROEN kan ikke garantere for korrekthed, rækkefølge, fuldstændighed eller aktualitet vedrørende webstedets indhold, og driften af webstedet kan afsluttes uden forudgående varsel. Oplysningerne på dette websted er til generel brug.

BROEN fraskriver sig enhver kontrol over websteder, der linker til BROENs websteder. Alle oplysninger på dette websted stilles til rådighed, som de læses, uden nogen garantier – hverken udtrykkelige eller stiltiende. BROEN er ikke ansvarlig for nogen former for tab – direkte, indirekte eller følgemæssige – afledt af brug af dette websted eller noget indhold af det, og BROEN yder ingen erstatning – for tab eller skade – forårsaget af adgang til eller baseret på nogen form for indhold fra vores websted.

BROENs ansvarsfraskrivelse og ethvert indhold af dette websted er udelukkende underlagt dansk lov – enhver tvist, der opstår ud fra denne juridiske meddelelse og vores fortrolighedspolitik, skal, såfremt den ikke kan løses på anden vis, afgøres af danske domstole i Danmark.

Dette websted ejes og publiceres af:

BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Danmark
Telefon: +45 64 71 20 95