Disclaimer

Legal Notice and Disclaimer (Se nederst for dansk tekst)

This internet website is a short introduction to BROEN and all subsidiaries and their activities. We recommend you to read this disclaimer and the privacy policy before using this website. By using this website you accept the terms and conditions set out in this disclaimer and consent to the privacy policy as well.

Copyright
Downloads from this website are accepted for non-commercial and personal use and provided you respect all copyrights, trademarks and other proprietary notices. You are not allowed to use, copy, publish ore distribute contents of this website including the text and images for any use – neither public nor commercial - without prior written permission from BROEN A/S.

Trademarks
The trademarks and logos displayed on this Web site, are trademarks of BROEN A/S and are not allowed to be used without the prior written permission of BROEN A/S.

Communication
Any comments or materials sent to BROEN referring to this website is treated as non-confidential and can  be used freely by BROEN without any limits or payments by BROEN and will be considered our property upon receipt.

Disclaimer
The website of BROEN has been made in accordance with Danish law. Reasonable care is being taken to ensure that the site content is accurate and up-to-date, but BROEN offers no warranties about accuracy, sequence, timeliness or completeness of the content of the website and may discontinue distributing the site without prior notice. The information on this website is for general use.

BROEN disclaims any control over sites linking to BROENs websites. All info on this website is available as read with no warranties – neither expressed nor implied. BROEN is not liable for any loss - direct, indirect, incidental or consequential – from use of the website or any content from it and BROEN will not pay any damages – loss and injury – because of access to or reliance on any content from our website.

BROENs disclaimer and any content of this website is governed only by Danish law – any dispute arising from this legal notice and our privacy policy shall if it cannot be solved otherwise, be decided by Danish courts in Denmark.

This website is owned and published by:

BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Denmark
Phone: +456471 2095

--------------------------------------------------------

 

Ansvarsfraskrivelse

Juridisk meddelelse og ansvarsfraskrivelse

Dette internet-websted er en kort introduktion til BROEN, alle underselskaber og deres aktiviteter. Vi anbefaler, at du læser denne ansvarsfraskrivelse og fortrolighedspolitikken, før du begynder at bruge dette websted. Ved at bruge dette websted accepterer du vilkårene, der er beskrevet i denne ansvarsfraskrivelse, og du giver også samtykke til fortrolighedspolitikken.

Ophavsret
Downloads fra dette websted er tilladt til ikke-kommerciel og personlig brug, forudsat at du respekterer alle ophavsrettigheder, varemærker og andre beskyttede rettigheder. Du må ikke bruge, kopiere, publicere eller distribuere indhold fra dette websted, herunder tekst og billeder, til noget formål – hverken offentligt eller kommercielt – uden forudgående skriftlig tilladelse fra BROEN A/S.

Varemærker
Varemærker og logoer, der vises på dette websted, er varemærker tilhørende BROEN A/S og må ikke bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra BROEN A/S.

Kommunikation
Alle kommentarer eller materiale, som sendes til BROEN med henvisning til dette websted, vil blive behandlet som ikke-fortroligt, kan frit anvendes af BROEN uden nogen begrænsninger eller betaling fra BROENs side, og vil blive betragtet som vores ejendom efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse
BROENs websted er udformet i overensstemmelse med dansk lov. Der er udvist rimelig omhu for at sikre, at webstedets indhold er korrekt og opdateret, men BROEN kan ikke garantere for korrekthed, rækkefølge, fuldstændighed eller aktualitet vedrørende webstedets indhold, og driften af webstedet kan afsluttes uden forudgående varsel. Oplysningerne på dette websted er til generel brug.

BROEN fraskriver sig enhver kontrol over websteder, der linker til BROENs websteder. Alle oplysninger på dette websted stilles til rådighed, som de læses, uden nogen garantier – hverken udtrykkelige eller stiltiende. BROEN er ikke ansvarlig for nogen former for tab – direkte, indirekte eller følgemæssige – afledt af brug af dette websted eller noget indhold af det, og BROEN yder ingen erstatning – for tab eller skade – forårsaget af adgang til eller baseret på nogen form for indhold fra vores websted.

BROENs ansvarsfraskrivelse og ethvert indhold af dette websted er udelukkende underlagt dansk lov – enhver tvist, der opstår ud fra denne juridiske meddelelse og vores fortrolighedspolitik, skal, såfremt den ikke kan løses på anden vis, afgøres af danske domstole i Danmark.

Dette websted ejes og publiceres af:

BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Danmark
Telefon: +45 64 71 20 95