Om BROEN

Historien og arven

I det økonomisk trængte samfund i 1940’erne opfandt Poul Broen den første afspærringsventil og i 1948 grundlagde han firmaet BROEN – Nordisk Armatur i en lejet kælder.

Dette blev senere ændret til BROEN og Poul Broen opfandt også PARCEO bruseautomaten, der på effektiv og sparsom vis leverede den rette mængde af varmt vand. BROEN voksede sig større og blev et etableret firma med stærke brands.

Dette førte til udviklingen af en række sanitære fittings i 1950’erne – heriblandt den berømte BROEN Ballofix® i 1960. BROEN var ligeledes forrest da fjernvarmeindustrien tog fart i 1970’erne.

Pionerånden og visionerne eksisterer stadig hos BROEN i dag. BROEN er også en innovativ og værdiskabende partner og udvikler og forbedrer konstant vores ventilteknologi så effektivt som muligt.

 

BROENs fem værdier

Vi når vore mål ved at gøre, hvad vi siger vi vil gøre – stærke værdier er grundlaget for vores forretning og knytter os sammen.

Winning with people!

Vis entrepreneurskab

Vi udforsker og realiserer drømme. Vi tilpasser os, innoverer og fokuserer på vores kunders behov og giver dem endnu mere tilbage

Tag ejerskab

Vi er selv ansvarlige for at nå vores mål. Vær proaktiv, ansvarlig og beslutningsdygtig.

Gå efter det bedste

Vi er passionerede selvkritiske og vedholdende i alt hvad vi laver. Vi udfordrer status quo, flytter grænser og tænker ud af boksen – og vi leverer

Del og lær

Vi lærer af hinanden ved at agere professionelt men med en åben indstilling. Vi bliver bedre dag for dag og vi er ikke bange for at fejle. Faktisk så ser vi det som et værdifuldt punkt på vejen mod succes.

Vi har integritet

Vi fører an med et godt eksempel, agerer ligefrem og tør at tage ordet. Vi er til enhver tid professionelle i alt hvad vi foretager os