Om BROEN

Virksomhedspolitik

BROEN er en internationalt førende producent af ventilteknologi og løsninger til fjernvarme og køling, bygningsinstallationer, gasmarkedet samt applikationer til maritim industri og energi.

Kundetilfredshed er afgørende for BROEN, og vores fortsatte succes afhænger især af vores nuværende og potentielle fremtidige kunders opfattelse af leverede produkter og tjenesteydelser. BROEN har etableret og implementeret et integreret QHSE ledelsessystem baseret på kravene i ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001.

Ledelsessystemet er baseret på principperne i BROEN’s virksomhedspolitik:

  • BROEN stræber efter en høj ekspertise inden for ventilteknologi, og vores produkters høje kvalitet opnås ved en kollektiv tværfunktionel indsats i hele forsyningskæden. Vi har en proaktiv tilgang med fokus på forebyggelse af afvigelser og mangler, snarere end at fjerne virkningerne af disse. Gennem en høj grad af entreprenørskab udvikles og implementeres løbende nye produkter og produktionsmetoder i produktionen, for at forbedre vores konkurrenceevne og pålidelighed. Sammen med vores partnere deler vi og lærer af vores erfaringer, og vi har konstant fokus på omkostningseffektivitet i hele forsyningskæden.

  • BROEN tager sig af vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, og vi er engagerede i en kontinuerlig forbedring af arbejdsmiljøet med stærkt fokus på sundheds- og sikkerhedsaspekter. Vi stræber efter et ulykkesfrit, sikkert og sundt arbejdsmiljø og har især fokus på forebyggelse. Vi forventer, at vores leverandører overholder alle lokale regler og anvender de samme principper. Alle vores medarbejdere er involveret i sikkerhedsarbejdet og opfordres til at tage ejerskab i forbedring af arbejdsforhold og forebyggelse af ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

  • BROEN arbejder med FN's 17 verdensmål som en ramme for vores indsats for at reducere virksomhedens miljømæssige fodaftryk, vi har valgt at fokusere på følgende fire delmål for at maksimere vores effekt: 6. Rent vand og sanitet, 7. Bæredygtig energi, 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 12. Ansvarligt forbrug og produktion. Bæredygtighed er en integreret del af alle vores aktiviteter, og i alle vores forretningsenheder har vi fokus på at reducere spild, forurening og brug af energi, hvor det er muligt. Nye produkter udvikles med en livscyklus tankegang, der sikrer, at de samlede miljømæssige aftryk af vores produkter kontinuerligt reduceres. Vores leverandører forventes at have en effektiv anvendelse af råmaterialer og energi med fokus på affaldshåndtering og minimering af deres miljøpåvirkning.


BROEN driver forretning med ærlighed og integritet, og alle partnere behandles respektfuldt. Vi samarbejder og kommunikerer åbent i alle sager med de relevante myndigheder. Vores integrerede ledelsessystem vedligeholdes og forbedres løbende for at sikre overholdelse af alle gældende juridiske love og andre krav, der er aftalt med kunder og andre interessenter, f.eks. PED-direktiv 2014/68/EU & API 6D.

Topledelsen af BROEN sikrer, at vores medarbejdere er fortrolige med denne virksomhedspolitik, og gennem uddannelse og information motiverer vi vores medarbejdere til at respektere virksomhedens politik. Denne politik gennemgås og opdateres regelmæssigt af topledelsen med hensyn til fortsat relevans og tilstrækkelighed.


Assens, 20-04-2023
Mogens Garde Laursen
CEO