Bæredygtighed - Green Thinking by BROEN

Om BROEN

Bæredygtighed

Siden virksomhedens begyndelse har bæredygtighed været et omdrejningspunkt for BROEN A/S. Det hele startede i 1948, da Poul Broen opfandt PARCEO bruseautomaten, der kunne spare på vandet. I årene efter er ventilteknologien blevet markant forbedret og energieffektivitet er fortsat et væsentligt element i vores produktudvikling.

Produktet i sig selv bidrager til en grønnere transmission eller distribution af vand, varme eller gas, men også i produktionen arbejder vi løbende på at blive mere energieffektive.

Hvordan vi gør det kan du læse mere om herunder.

Vi arbejder med FNs verdensmål som en ramme for vores indsatser i forhold til at reducere virksomhedens miljøaftryk. Alle 17 målsætninger er vigtige for at nå målet, men vi har valgt at fokusere på især fire delmål, hvor vi mener at kunne gøre den største forskel.6. RENT VAND OG SANITET

BROEN leverer kvalitetsprodukter (kugleventiler), der bidrager til fordeling af rent vand i bygninger eller på vandværker i hele verden. Kugleventilen indgår i vandforsyningen, så det kommer til at foregå på en effektiv, bæredygtig og energibesparende måde, uden unødig spild af ressourcer.

I vores produkter indgår kun miljøvenlige materialer, der er godkendt til drikkevand. Det nye Full Flow produkt er lavet i et rustfrit stålmateriale - og dermed går vi ud over hvad der kræves i henhold til lovgivningen i flere lande.

Full Flow kugleventilerne er lavet ”dødrumsfri”, således at ventilen løbende skylles igennem. Det betyder, at der ikke ligger ”stillestående” vand i ventilen og dermed undgås vækst af bakterier.

7. BÆREDYGTIG ENERGI

Fjernvarme og naturgas er vigtige elementer i den grønne omstilling, og som leverandør til disse brancher bidrager vi til en mere bæredygtig energisektor. For at skubbe på den bæredygtige udvikling samarbejder vi med en række interesseorganisationer.

BROEN er bl.a. medlem af Dansk Fjernvarme og State of Green.

Produkter fra BROEN gør bygninger mere energieffektive. Senest har vi udviklet BROEN BALLOFIX® FULL FLOW, der med et energioptimeret flow design giver alle ventiler en meget lav indvendig flowmodstand. Det gør produktet mere energieffektivt.

BROEN har købt oprindelsesgarantier fra danske vindmøller til at dække 100% af vores elforbrug - så nu er elforbruget på vores fabrik i Danmark udelukkende baseret på vindenergi.

8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

BROEN er en ansvarlig virksomhed og vi dyrker den personlige udvikling i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi møder vores medarbejdere med fleksibilitet, tillid og respekt, da det vil forøge jobtilfredshed og loyalitet – og vi tilbyder efteruddannelse på alle organisatoriske niveauer. Hos BROEN imødekommer vi mangfoldighed blandt vores medarbejdere, da det vil give det bedste input til vores forretning.

Alle vores leverandører skal overholde bestemte krav i Aalberts/BROENs code of conduct i forhold til hvordan de håndterer deres medarbejders sundhed og sikkerhed.

Igennem innovation – som for eksempel den nye Full Flow teknologi – og teknologiske opgraderinger indenfor IoT og industri 4.0 ønsker vi at højne niveauet for økonomisk produktivitet. Vi vil designe nye innovative produkter, der er mindre ressourcekrævende, både i forhold til produktion og drift.

12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Hos BROEN er vi ISO 14001:2015 certificeret og vi bruger den til løbende at forbedre vores indsatser indenfor miljøområdet.

Vi har et særligt fokus på at undgå materialespild og derfor bliver alle metaller genbrugt. Fremover ønsker vi ligeledes at reducere vores forbrug af plast og emballage.

BROEN har et særligt forløb ved udvikling af nye produkter, der sikrer, at vi altid optimerer på for eksempel materialets miljøprofil, energiforbrug og mulighed for genbrug.

”Historisk set har produktlevetid og -performance altid været en vigtig driver i udviklingen af vores produkter. Desuden er en kritisk vurdering af anvendte materialer, deres mængde og genanvendelighed en integreret del af vores udviklingsforløb.

Dette har gennem tiden givet anledning til store ændringer. Med indførelsen af Full Flow ventilerne er f.eks. vægten af Ballomax ventiler faldet mere end 29,1% og samtidig er flowperformance forbedret med 13%. Det svarer til 2,5 kCO2 pr. ventil pr. år.”


- Udviklingschef Mads Lildholdt


BROEN arbejder efter principperne i UN Global Compact i forhold til menneskerettigheder, bæredygtighed, antikorruption mv. Det gælder også i forholdet til vores leverandører.

Derudover er vi underlagt en ”Code of Conduct” fra vores ejer Aalberts N.V., der ligeledes kræver en ansvarlig og bæredygtig virksomhedsførelse.

Kontakt os for yderligere oplysninger.