article-image-1

Opsamling af regnvand

Opsamling af regnvand sparer ca. 800.000 liter drikkevand om året

Forsøg med opsamling og filtrering af regnvand, for at minimere forbruget af drikkevand i vores produktion, har indtil videre resulteret i en besparelse på ca. 800.000 liter drikkevand om året.

Læs mere om vores nye bæredygtige produktionshal i Assens

I Broens produktion har vi altid brugt demineraliseret vand fremstillet ved hjælp af et omvendt osmoseanlæg. Anlægget fremstiller ca. 600 liter demineraliseret vand af 1.000 liter forsynings- og drikkevand.

Med ønsket om at skabe en mere bæredygtig produktion ved bl.a. at minimere forbruget af drikkevand, startede vi for nogle år siden et forsøg med opsamling af regnvand. I starten var forsøget helt lavpraktisk med en tank under et nedløbsrør, som var påmonteret en filterpose. Metoden til opsamling af regnvandet var besværlig, men resultaterne var gode.

Etablering af anlæg til opbevaring af 30.000 liter vand

Første forsøg var koncentreret omkring kun én maskine i produktionen. De gode resultater gav os mod på at udvide forsøget, og vi fik vores nabo, WaterCare, ombord. WaterCare er specialister i opsamling og filtrering af regnvand, og de leverede en pumpebrønd, som blev sat op i en af vores haller. Pumpebrønden gav os mulighed for at opsamle og håndtere mere regnvand.

Forsøget blev udvidet til flere typer maskiner i produktionen – og igen med et godt resultat. Vi tog nu en beslutning om at opsamle regnvand fra hele taget af på den ene af Broens bygninger. Anlægget, som vi fik installeret, kan opbevare ca. 30.000 liter vand, og den mængde regnvand, der årligt opsamles og genbruges i vores produktion giver en årlig besparelse svarende til ca. 800.000 liter drikkevand.

Filtrering sikrer sundt og rent vand for vores medarbejdere

For at sikre sundt og rent vand i forhold til vores produktionsmedarbejdere, filtreres regnvandet igennem flere filtre og løber til sidst igennem et UV-lysfilter for at sterilisere vandet. Det er helt afgørende for os, at regnvandet er sikkert og sundt at bruge for vores medarbejdere. Samtidig tager vi løbende bakterie-, gær- og svampeprøver for at sikre en høj vandkvalitet. Som vi også har gjort tidligere, så afledes vandet ikke til kloakken men bortskaffes på en miljøbevidst måde, der sørger for, at olie, andre partikler og vand separeres og genbruges, hvis muligt (STENA recycling*).

Broen arbejder med FNs verdensmål med et særligt fokus på Rent vand og sanitet og Ansvarligt forbrug og produktion.

Læs mere om Broens fokus på FNs verdensmål

*STENA Recycling

Stena Recycling er Nordens største genvindingsvirksomhed, som modtager, sorterer, forædler og genanvender materialer og affald, der sikrer virksomheder en cirkulær og bæredygtig affaldsløsning. Læs mere om STENA Recycling.