article-image-1

Mød BROENs nye bæredygtighedsspecialist

Hos BROEN er bæredygtighed en prioritet, og vi arbejder løbende med at dokumentere og reducere vores klimaaftryk. Som et led i dette arbejde blev Ibrahim Khaled Matar den 1. september 2023 ansat som BROENs nye bæredygtighedsspecialist.

I jobbet som bæredygtighedsspecialist har Ibrahim ansvaret for at analysere, vurderer og udvikle vores livscyklusanalyser (LCA’er) og miljøvaredeklarationer (EPD’er) i tæt samarbejde med vores produktion, R&D, eksterne leverandører og producenter.

Her fortæller Ibrahim om sin baggrund, interesse for bæredygtighed og grunden til, at han søgte stillingen som ’Sustainability Specialist’ hos BROEN.

Hvilken baggrund har du i forhold til jobbet som bæredygtighedsspecialist?

Jeg er uddannet diplomingeniør i kemi og bioteknologi på SDU i Odense fra Institut for Grøn Teknologi.

Grøn omstilling er en integreret del af uddannelsen, i både de daglige opgaver, projekter og til eksamen f.eks. i forbindelse med et projekt, hvor vi skulle designe et anlæg under hensyntagen til greenhouse gasses (drivhusgas).

I vores projekter var bæredygtighedstanken enten et direkte krav som f.eks. ved valg af materialer, eller en indirekte del af opgaven, hvor vi skulle forsøge at relatere til grøn omstilling under hele projektet. Vi hørte også om nye grønne teknologier, forskning og lovgivning på området.

Jeg valgte at læse til ingeniør i kemi og bioteknologi, fordi der er så mange forskellige muligheder bagefter, modsat nogle af de andre ingeniøruddannelser, som er mere specifikke. Som ingeniør i kemi og bioteknologi kan du arbejde indenfor et meget bredt og alsidigt spektrum f.eks. fødevarer, kemiske produkter, plastik eller noget helt andet. Samtidig har jeg stor interesse for kemi og matematik, så det gav for mig rigtig god mening at læse uddannelsen.

Hvad er grunden til at du søgte lige præcis stillingen som bæredygtighedsspecialist hos BROEN?

Jeg så stillingsopslaget og tænkte, at det lød spændende og, i første omgang, en stilling på 25 timer med ansvar og stor fleksibilitet, det er helt perfekt for mig, da jeg har 2 små børn.

Nu har jeg været her et par måneder, og jeg er meget glad for mit job. Her hos BROEN arbejder vi med produkter af høj kvalitet. Her er en meget enkel og direkte tilgang til arbejdet, og jeg har en funktion, som giver plads til både ansvar, selvstændighed, frihed og fleksibilitet. Det sætter jeg pris på.

De 25 timer er meget fleksible. Jeg møder som regel ind på kontoret 2 gange om ugen og arbejder hjemmefra en dag. Derhjemme kan jeg lave mit arbejde om dagen eller om aftenen, det er fleksibelt, så længe jeg udfylder min funktion, tager ansvar og løser mine opgaver.

Da jeg startede hos BROEN fik jeg rundvisning og blev introduceret til de opgaver, som jeg skulle løse. Nu arbejder jeg selvstændigt med opgaverne og kan altid spørge om hjælp og sparring.

Hvilke opgaver har du hos BROEN?

Jeg er primært ansat til at udarbejde LCA’er og EPD’er. I øjeblikket arbejder jeg på en generisk model for opbygning af vores LCA’er. Med flere tusinde varenumre (ventiler), der hver især består af mange forskellige komponenter og materialer er dette ret komplekst. En LCA og en EPD skal udarbejdes, så den er kundevenlig. Rapporter og deklarationer skal ikke alene være korrekte, de skal også være læse- og brugervenlige for modtageren.

Vi arbejder med GWP (Global Warming Potential), som er et konkret tal, der beskriver det enkelte produkts udledning af CO2. Det giver et samlet tal, som vores kunder kan bruge i deres videre beregninger.

Det er meget vigtigt, at vi i denne proces er konservative i vores antagelser og søger beviser og sikkerhed for, at alle vores beregninger er korrekte og fyldestgørende.

Hvad drømmer du om arbejdsmæssigt fremadrettet?

Lige nu ønsker jeg at specialisere mig i bæredygtighed, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

Læs mere om BROENs bæredygtige initiativer og målsætning