article-image-1

Byggeri med ansvar

Lovgivningen om Bygnings-LCA'er (Life Cycle Assessment) varierer mellem lande, men vi kommer ikke udenom en stigende global opmærksomhed om vigtigheden af at integrere bæredygtighed i byggesektoren. Byggesektoren står for op imod 40% af den globale CO2-udledning. Der er altså et kæmpe potentiale allerede i designfasen i forhold til at finde den materialeløsninger, som både kan imødekomme kravene i udbudsmaterialet, forventninger til økonomi og samtidig være det mest bæredygtige valg.

Mange steder kræver myndighederne nu dokumentation af miljøpåvirkning og bæredygtighed i byggeprojekter. Bygnings-LCA'er bliver derfor ikke kun et værktøj til at forbedre miljøpræstationen, men også et redskab til at overholde gældende lovgivning og opnå de nødvendige tilladelser inden ibrugtagning af en bygning.

Fordele ved EPD'er og Bygnings-LCA i nybyggeri

EPD'er Environmental Product Declarations (eller miljøvaredeklaration på dansk) og Bygnings-LCA'er hjælper bygningsejere med at forstå de miljømæssige risici i deres projekter og kan blandt andet være med til at reducere fremtidige miljørelaterede problemer og minimere risikoen for uventede omkostninger. Et helhedsorienteret afsæt for nybyggeri muliggør bedre planlægning og design af bygninger, der ikke kun er energieffektive, men også tager højde for materialernes påvirkning på miljøet.

EPD'er fungerer som en slags "miljømærke" for byggematerialer. EPD'er leverer gennemsigtig og objektiv information om produkters miljøpåvirkning og kan derfor hjælpe byggebranchen med at træffe dokumenterede beslutninger om valg af materialer. Ved at have adgang til oplysninger som fx CO2-aftryk, energiforbrug og ressourceudnyttelse er det muligt at arbejde mod mere bæredygtige byggeprojekter, og de er derfor grundelementer i Bygnings-LCA'en, som vurderer den samlede miljøpåvirkning af en bygnings livscyklus, lige fra produktionen af materialer til nedrivning eller genanvendelse.

Desuden giver inddragelsen af EPD'er og Bygnings-LCA mulighed for at leve op til kravene i forskellige bygningscertificeringer som fx DGNB, LEED eller BREEAM. Det kan give en konkurrencefordel på markedet, da mange lejere og investorer nu efterspørger grønne bygninger.

Vores forpligtelse til ansvarligt byggeri

Hos BROEN Valve Technologies forstår vi vigtigheden af ansvarligt byggeri. Planen er at alle vores produkter skal have EPD’er og derfor fortsætter arbejdet med at indsamle alle de forskellige miljødata, også fra eksterne samarbejdspartnere, der er behov for, for at vi kan få udarbejdet EPD'er på alle vores produktporteføljer. Det er en kæmpe opgave, og derfor er vi også glade for, at vi er gået tidligt i gang med arbejdet. Erfaringen fortæller os nemlig, at det tager op imod 5-6 måneder at indsamle de nødvendige data, førend en tredjepartsverificering på en produktgruppe er mulig.

BROEN Valve Technologies EPD'er er alle tredjepartsverificeret af EPD-HUB, hvilket sikrer, at de opfylder kravene i standarderne ISO 14025 og EN 15804.

Her finder du EPD på BROEN FULL FLOW rustfri stål kugleventiler: EPD-Hub (epdhub.com)