Om BROEN

Miljø

BROEN A/S er en international virksomhed, som har en markedsledende position inden for Building Installations. 

BROEN A/S udvikler, producerer og leverer løsninger til opvarmning og køling, VVS-installationer samt til gassektoren.

BROEN A/S leverer produkter til optimal udnyttelse af ressourcer og energibesparelser og ønsker at fremstå som en miljøbevidst virksomhed, der efterlever følgende regler:

  • BROEN A/S efterlever og opfylder Aalberts' bæredygtighedsinitiativer iht. FNs 17 verdensmål samt hvad lovkrav og andre krav kræver på miljøområdet.
  • BROEN A/S samarbejder med myndighederne i miljøspørgsmål og kommunikerer åbent om de miljømæssige forhold. 
  • BROEN A/S er forpligtet til løbende forbedring, forebyggelse af forurening og beskyttelse af miljøet.

Det gør vi ved:

  • Kontinuerligt at forbedre vores miljøkompetence.
  • At tilstræbe en reduktion af virksomhedens miljøpåvirkninger og ressourceforbrug gennem implementering af den bedst tilgængelige teknologi, under hensyntagen til en økonomisk holdbar løsning.
  • At producere og sælge produkter der hjælper til reduktion af miljøbelastning.

BROEN A/S vil via samarbejde og ved at stille krav til underleverandører sikre, at de leverer produkter og serviceydelser, som er i overensstemmelse med vores miljøpolitik. 

BROEN A/S vil sikre, at vores medarbejdere har kendskab til BROENs miljøpolitik og gennem uddannelse og information motivere vores medarbejdere til at leve op til politikken. Hos BROEN A/S skal vores miljøpolitik forvaltes under forhold, hvor miljømæssige hensyn er en naturlig del af hverdagen.

ISO 14001:2015 certifikat 


Bæredygtighed

Vi arbejder med FNs bæredygtighedsmål til at reducere virksomhedens miljøaftryk. 

Læs mere

BROENs fem værdier

Vi når vore mål ved at gøre, hvad vi siger vi vil gøre – stærke værdier er grundlaget for vores forretning og knytter os sammen.

Winning with people!

Vis entrepreneurskab

Vi udforsker og realiserer drømme. Vi tilpasser os, innoverer og fokuserer på vores kunders behov og giver dem endnu mere tilbage

Tag ejerskab

Vi er selv ansvarlige for at nå vores mål. Vær proaktiv, ansvarlig og beslutningsdygtig.

Gå efter det bedste

Vi er passionerede selvkritiske og vedholdende i alt hvad vi laver. Vi udfordrer status quo, flytter grænser og tænker ud af boksen – og vi leverer

Del og lær

Vi lærer af hinanden ved at agere professionelt men med en åben indstilling. Vi bliver bedre dag for dag og vi er ikke bange for at fejle. Faktisk så ser vi det som et værdifuldt punkt på vejen mod succes.

Vi har integritet

Vi fører an med et godt eksempel, agerer ligefrem og tør at tage ordet. Vi er til enhver tid professionelle i alt hvad vi foretager os