Om BROEN

Miljø

BROEN A/S er en international virksomhed, som har en markedsledende position inden for Building Installations. 

BROEN A/S udvikler, producerer og leverer løsninger til opvarmning og køling, VVS-installationer samt til gassektoren.

BROEN A/S leverer produkter til optimal udnyttelse af ressourcer og energibesparelser og ønsker at fremstå som en miljøbevidst virksomhed, der efterlever følgende regler:

  • BROEN A/S efterlever og opfylder Aalberts miljøpolitik samt hvad lovkrav og andre krav kræver på miljøområdet. 
  • BROEN A/S samarbejder med myndighederne i miljøspørgsmål og kommunikerer åbent om de miljømæssige forhold. 
  • BROEN A/S er forpligtet til løbende forbedring, forebyggelse af forurening og beskyttelse af miljøet.

Det gør vi ved:

  • Kontinuerligt at forbedre vores miljøkompetence.
  • At tilstræbe en reduktion af virksomhedens miljøpåvirkninger og ressourceforbrug gennem implementering af den bedst tilgængelige teknologi, under hensyntagen til en økonomisk holdbar løsning.
  • At producere og sælge produkter der hjælper til reduktion af miljøbelastning.

BROEN A/S vil via samarbejde og ved at stille krav til underleverandører sikre, at de leverer produkter og serviceydelser, som er i overensstemmelse med vores miljøpolitik. 

BROEN A/S vil sikre, at vores medarbejdere har kendskab til BROENs miljøpolitik og gennem uddannelse og information motivere vores medarbejdere til at leve op til politikken. Hos BROEN A/S skal vores miljøpolitik forvaltes under forhold, hvor miljømæssige hensyn er en naturlig del af hverdagen.

ISO 14001:2015 certifikat 

 

BROEN's five values

We achieve our goals, by doing what we say we will do. Our strong values are the foundation for our business and link us together as one company across borders, time zones and continents.

Winning with people!

BE AN ENTREPRENEUR

We explore and make dreams happen. We adapt, innovate and focus on our customers’ requirements and give them back so much more than they expect

TAKE OWNERSHIP

We are responsible for achieving our own commitments. Proactive, accountable, and empowered to perform

GO FOR EXCELLENCE

We are passionate, self-critical and persistent in everything we do. We challenge the status quo, push boundaries and think outside the box.
And we deliver results.

SHARE AND LEARN

We learn from each other by being professional and open-minded. We get better every day.
We are not afraid of failure. In fact, we embrace it as a valuable stop on the route to success

ACT WITH INTEGRITY

We lead by example, act transparently and speak up. We are professional at all times, and in everything we do