Jordforlagt fjernvarmeventil BROEN Ballomax® EN488:2015 EHP 003 i Ruhr,

Cases

Effektiv fjernvarme i Ruhr

D11 km underjordisk dobbelte fjernvarmerør med BROEN Ballomax® DN800 – designed to last.
Datteln kraftværk (Germany).

Nyt kraftværk ved kanalen Dortmund-Ems
Kraftværket Datteln er et tysk kulfyret kraftværk beliggende nær byen Datteln ved Dortmund-Ems kanalen - en ideel placering for klimavenlig levering af kul fra søsiden. Idag drives krafværket af Uniper Kraftwerke GmbH - tidligere E.ON. På modsatte flodbred opføres et helt nyt værk der skal erstatte de 3 gamle bygninger fra 60'erne. Det nye værk er det først i en ny generation af krafværker og får en netto effekt på over 45% - indregnet at der er 400MW tilsigtet til Deutsche Bahn til togdrift og yderligere 380MW til reserve til fjernvarme så stiger den samlede effektivitet til over 60%. E.ON har beregnet at værket vil forbedre klimasitautionen med mere end 20% i regionen, vil beskytte naturresourcer og reducere kulilte udslippet signifikant.

Kort over 13 km lang fjernvarme ledning - heraf de 11 km under jorden.

Det nye Datteln 4 er blandt de 10 største i Tyskland og blandt de mest moderne kulfyrede værker i verden. Kraftværket er designet som et monoblok system med en effekt på 1.100 MW. Udover strøm så genererer Datteln 4 varme og energi til mere end 100,000 hjem i regionen - og forsyner dem med klimavenligere fjernvarme. Værket er konstrueret til fleksible ændringer i efterspørgslen efter strøm og den høje fleksibilitet gør det til en pålidelig partner i samarbejde med en stigende mængde vedvarende energi i nutidens sammensætnng af den udbudte strøm. Systemet skal forbindes med et større varme system og forbindes til distributionen af Tysklands energiområde nr.1 - Ruhr området.

Thyssen-Krupp valgte BROEN Ballomax® DN 800 til en 11km lang underjordisk rørledning
Thyssen-Krupp har beregnet og konstrueret Datteln 4 for E.ON - et af verdens største energiselskaber. Konstruktionen  inkluderede en næsten 13km lang fjernvarme forbindelse fra E.ON’s kraftværk Datteln4 til forbindelsen på E.ON’s eksisterende net Ost i Recklinghausen-Grullbad. Rørledningen er dobbelt ført med en diameter på 800 milimeter - frem og retur. I 11 km løber rørledningen under jorden med en isoleret diameter på 1 meter og et tryk på 26 bar - det er enorme mængder energi der transporteres og det repræsenterer en stor finansiel værdi. Udover selve værdien af det varme vand så er potentielle følgeskader på bygninger, lagre og omgivelser i tilfælde af brud og lækage et kritisk aspekt i Tysklands industriområde 1 - et af Tysklands tættest befolkede områder, Ruhr. 

Datteln kraftværk, Tyskland

 

BROEN Ballomax® DN800 – Designed to last.

Thyssen-Krupp valgte BROEN Ballomax® kugle ventiler til deres rørledning og ialt blev der anvendt 12 ventiler til projektet:  9 stk. BROEN Ballomax® DN800 med fuld boring og 3 stk. BROEN Ballomax® DN600 - ligeledes med fuld boring.